DIE VIELDIMENSIONALITÄT DES ÜBERSETZUNGSBEGRIFFS – TEIL 1

Autor

  • Paweł Strózik

Słowa kluczowe:

tłumaczenie, definiowanie tłumaczenia, wielowymiarowość pojęcia tłumaczenia, poetycki opis tłumaczenia

Abstrakt

Artykuł – rozumiany jako pierwsza część analizy i prezentacji
tematu – opisuje wielowymiarowość pojęcia tłumaczenia. Przytoczone przykłady wskazują na doniosłą rolę tłumaczy w rozwoju cywilizacji europejskiej oraz na rangę ich pracy.
Tłumaczenie zostało zdefiniowane z różnych perspektyw: opisu poetyckiego, relacji tekstu źródłowego do tekstu docelowego, relacji do producenta i odbiorcy tekstu, a także z perspektywy zastosowania w różnych kanałach informacyjnych i stanowi fascynujący obiekt badawczy. Jest bez wątpienia wielowymiarowe i wielofunkcyjne. Poetycki opis procesu tłumaczenia rzuca nowe, interesujące światło na pracę tłumacza i jej przebieg, a metafory nadają mu cech czynności niemal mistycznej.

Opublikowane

2023-03-16