Transfer autorskich praw majątkowych

W chwili przesłania manuskryptu do Redakcji czasopisma Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development , autor przenosi na rzecz właściciela tj. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu majątkowe prawa autorskie zgodnie z załączoną Umową. W tym czasie artykuł nie może zostać opublikowany w żadnym innym wydawnictwie do momentu wykorzystania go przez Wydawcę. Po opublikowaniu artykuł pozostaje własnością Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu jest wyłącznym wydawcą i dystrybutorem czasopisma Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development.

Eunomia. Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych

PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE  DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:  Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa