MEDYCYNA SZYTA NA MIARĘ

Autor

  • Joanna Kapica-Curzytek Uniwersytet Zielonogórski

Abstrakt

W związku z rozwojem technologii zmieni się obraz medycyny takiej, jaką znamy. Będzie to miało wpływ na jakość i długość życia człowieka. Książka „The Future of Medicine. How we will enjoy longer, healthier lives” [Przyszłość medycyny. Jak będziemy się cieszyć dłuższym i zdrowszym życiem] Jamesa
Tempertona ukazała się pod egidą prestiżowego amerykańskiego magazynu „Wired”. Jest to miesięcznik obecny na rynku od ponad trzydziestu lat, informujący o wpływie techniki na kulturę, ekonomię i politykę. „Wired” co jakiś czas oferuje czytelnikom wydawnictwa zwarte, w których tematyka znana z łamów czasopisma rozwijana jest bardziej szczegółowo.

Opublikowane

2023-03-16