CSR JAKO KATALIZATOR ROZWOJU USŁUGI PODCZAS PANDEMII KORONAWIRUSA NA PRZYKŁADZIE DZIAŁAŃ PANEK CARSHARING

Autor

  • Bartłomiej Machnik Collegium Humanum, Wydział Zarządzania, Warszawa

Słowa kluczowe:

CSR, COVID-19, zmiana, public relations

Abstrakt

W artykule opisano mechanizmy wykorzystywane w obszarze
społecznej odpowiedzialności biznesu, które były widoczne podczas pandemii koronawirusa w 2020 roku. Prezentowane informacje oraz podawane przykłady mają udowodnić, że działania CSR mogą pełnić rolę katalizatora zmian oraz tworzenia nowych ofert, w ramach określonej usługi. Autor dokonał również przeglądu ujęć definicyjnych, które związane są z CSR oraz zaproponował nowe sposoby definiowania pojęcia CSR, uwzględniając zmieniającą się rzeczywistość.

Opublikowane

2023-03-16