ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE JAKO SKŁADNIK WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ

Autor

Słowa kluczowe:

świadczenie, wynagrodzenie za pracę, prawo pracy, pomoc społeczna, Rodzina 500

Abstrakt

Program „Rodzina 500+” miał na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka. Przekazywanie rodzicom w odstępie comiesięcznym 500 zł bez konieczności udokumentowania sposobu ich wydatkowania
determinuje oczywiste pytanie, czy jest to dodatkowy składnik wynagrodzenia za pracę. Poprzez szczegółową analizę wykazano wiele cech wspólnych pomiędzy świadczeniem wychowawczym a wynagrodzeniem za pracę oraz zaproponowano zmiany w Programie.

Opublikowane

2023-03-16