SKUTKI BEZCZYNNOŚCI STRONY W PROCESIE CYWILNYM W KONTEKŚCIE ŚWIADOMOŚCI PRAWNEJ SPOŁECZEŃSTWA

Autor

Słowa kluczowe:

postępowanie cywilne, bezczynność, doręczenie, wyrok zaoczny, prekluzja dowodowa

Abstrakt

Niniejsze opracowanie wskazuje konsekwencje braku aktywności strony w postępowaniu cywilnym. Koncentruje się na problematyce prekluzji dowodowej oraz omawia instytucję wyroku zaocznego. Ponadto porusza kwestię strategii nieodbierania korespondencji przez pozwanego lub uczestnika oraz jej następstwa, prezentując temat zarówno w świetle obecnie obowiązującego stanu prawnego jak i w brzmieniu norm prawnych sprzed nowelizacji. W artykule zawarto analizę instytucji doręczenia korespondencji za pośrednictwem komornika. Publikacja omawia także funkcję kuratora procesowego dla osoby nieznanej z miejsca pobytu. Opracowanie podkreśla konieczność stałego zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa, co może prowadzić do uniknięcia opisanych w nim negatywnych skutków.

Opublikowane

2023-03-16