MIGRACJE – EMIGRACJE A IMIGRACJE

Autor

  • Anna Zygiel Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
  • Dominika Niedzbała Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu

Słowa kluczowe:

migracje, emigracje, imigracje, czynniki migracji, ruchy migracyjne, kryzys migracyjny

Abstrakt

Migracje to jedno z najważniejszych zjawisk kształtujących
współczesny świat. Stały się w zglobalizowanym świecie XXI wieku powszechnym zjawiskiem. Nigdy wcześniej nie były tak intensywne. W ostatnich latach również Polacy częściej przeprowadzają się do innej miejscowości czy nawet za granicę. Z drugiej strony, wraz ze wzrostem poziomu życia w naszym kraju, do Polski przyjeżdża coraz więcej obcokrajowców. W niniejszym artykule podejmiemy próbę ukazania, jak migracje zmieniają świat, jakie skutki ze sobą niosą, ale i przed jakimi wyzwaniami stoimy my jako społeczeństwo i świat jako całość w związku z tak dużymi migracjami i przepływem ludności.

Opublikowane

2023-03-16