WYZWANIA DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PRZEMYSŁU STALOWEGO NA ŚWIECIE

Autor

Słowa kluczowe:

zrównoważony rozwój, przemysł stalowy, ekonomia zrównoważonego rozwoju

Abstrakt

Artykuł prezentuje pojęcie, cele, kierunki oraz wyzwania dla
zrównoważonego rozwoju w przemyśle stalowym. Wdrożenie zmian w kierunku zrównoważonego rozwoju pomoże wpłynąć na ochronę środowiska naturalnego oraz ograniczyć zmiany klimatyczne i degradację środowiska zapewniając przyszłym pokoleniom zasoby oraz możliwość dalszego rozwoju cywilizacyjnego. Niemniej przemysł stalowy jako jeden z filarów rozwoju gospodarczego jest szczególnie narażony na różnego rodzaju regulacje dotyczące produkcji. Głównymi wyzwaniami dla omawianej gałęzi przemysłu są: ograniczenie zużycia energii w procesie produkcyjnym oraz wprowadzanie regulacji dotyczących zrównoważonego rozwoju na poziomie globalnym, aby zapewnić konkurencyjność dla producentów w różnych miejscach na świecie.

Opublikowane

2023-03-16